okohybné svaly

Okohybné svaly (lat. musculi bulbi) je souhrnné označení pro šest svalů (na každém oku; celkem tedy 12 svalů pro obě oči), které se upínají zevně na oční bulvu a pohybují okem v jeho jamce. Konkrétně to jsou:

  1. dolní přímý sval (musculus rectus inferior bulbi),
  2. dolní šikmý sval (musculus obliquus inferior bulbi),
  3. horní přímý sval (musculus rectus superior bulbi),
  4. horní šikmý sval (musculus obliquus superior bulbi),
  5. vnitřní přímý sval (musculus rectus medialis bulbi),
  6. zevní přímý sval (musculus rectus lateralis bulbi).

Obrázek: Okohybné svaly a některé další anatomické struktury v okolí pravého oka. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také okohybný nerv.