botulismus

Botulismus je závažná forma otravy jídlem, která je způsobena anaerobní bakterií Clostridium botulinum. Botulismus je život ohrožující stav, neboť bakterie uvolňuje botulotoxin. Pokud není včas poskytnuta lékařská pomoc, člověk může v důsledku otravy zemřít.