trávicí trakt

Trávicí trakt je součástí trávicího systému. Zjednodušeně si jej můžeme představit jako trubicovitou strukturu (byť je v některých místech rozšířená, zúžená či různě zohýbaná), jejíž součásti na sebe vzájemně navazují:

Vyhledat „trávicí trakt“ na NZIP