trávicí trakt

Trávicí trakt, zažívací trakt neboli trávicí trubice je součástí trávicího systému. Zjednodušeně si jej můžeme představit jako trubicovitou strukturu (byť je v některých místech rozšířená, zúžená či různě zohýbaná), jejíž součásti na sebe vzájemně navazují:

Poznámka: Tračník a konečník jsou v odborných textech někdy souhrnně označovány jako kolorektum.

Stěna trávicího traktu se obecně skládá ze čtyř vrstev specializované tkáně. Zevnitř směrem ven jsou to:

  1. sliznice (tunica mucosa),
  2. podslizniční vazivo neboli submukóza (tela submucosa),
  3. svalová vrstva, nejčastěji hladká svalovina (ačkoli v jícnu se vyskytuje i příčně pruhovaná svalovina),
  4. serózní membrána neboli seróza (tunica serosa); pouze v horní části jícnu je čtvrtou vrstvou tzv. adventicie (tunica adventitia).

Obrázek: Struktura stěny trávicího traktu – schematický nákres. Tučnými popisky jsou zvýrazněny čtyři vrstvy specializované tkáně: sliznice, podslizniční vazivo, svalová vrstva (v tomto případě hladká svalovina) a serózní membrána. Žlutě jsou vyznačeny nervy, které jsou součástí enterického nervového systému. (Zdroj: By Goran tek-en, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Viz také trávení, trávicí systém.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Trávení a vylučování