deoxyribóza

Deoxyribóza je látka, která se přirozeně vyskytuje v lidském těle. Jedná se o typ monosacharidu, který tvoří nedílnou součást deoxyribonukleové kyseliny (DNA). Deoxyribóze se velmi podobá ribóza, která se od ní liší pouze jediným atomem kyslíku (ribóza má o jeden atom kyslíku navíc).

Obrázek: Chemická struktura deoxyribózy. Konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, např. kyslíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. (Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain.)

Viz také monosacharidy, nukleové kyseliny, ribóza.