cytosin

Cytosin (C) je jednou z pěti nukleových bází. Vyskytuje se v obou typech nukleových kyselin, tj. v DNA i v RNA. Ve dvouřetězcové molekule DNA se cytosin páruje s guaninem.

Obrázek: Chemická struktura cytosinu. V levé části obrázku jsou barevně odlišeny atomy různých chemických prvků: uhlíku (černá), dusíku (modrá), kyslíku (červená) a vodíku (bílá). V pravém sloupci konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, např. dusíku nebo kyslíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. (Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain)

Viz také nukleové báze.