kyselina

Kyselina (lat. acidum) je látka, která je při rozpuštění ve vodě schopná uvolnit proton (tzn. kladně nabitý ion vodíku, H+). Mezi kyseliny se řadí velké množství biologicky významných látek, včetně DNA a RNA. Kyselina rozpuštěná ve vodě má kyselé pH (pH < 7).

Opakem kyseliny je zásada.

Viz také pH a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz kyselina.