genetická informace

Genetická informace je informace, která je u každého organismu (včetně člověka) uložena ve formě sekvence (pořadí) nukleotidů. Genetická informace určuje většinu znaků a vlastností svého „nositele“. Jednotkami genetické informace jsou geny, veškerá genetická informace daného organismu je označována jako genom.

Viz také genetika.