thymin

Thymin (T) (někdy psáno i ve tvaru „tymin“) je jednou z pěti nukleových bází. Vyskytuje pouze v DNA (nikoli v RNA). Ve dvouřetězcové molekule DNA se thymin páruje s adeninem.

Obrázek: Chemická struktura thyminu. V levé části obrázku jsou barevně odlišeny atomy různých chemických prvků: uhlíku (černá), dusíku (modrá), kyslíku (červená) a vodíku (bílá). V pravé části obrázku konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, např. dusíku nebo kyslíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. (Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain)

Viz také nukleové báze.