Centrální evidence dat populačních preventivních programů: Datové souhrny


  • Datové souhrny: Přehled preventivních prohlídek u praktických lékařů a stomatologů

    Report přináší informace o účasti populace ČR na preventivních prohlídkách u praktického lékaře (hodnoceno ve dvouletých intervalech) a stomatologa (hodnoceno v jednoletých intervalech). Účast je vyjádřena jako podíl preventivně vyšetřených osob na celkovém počtu zdravotně pojištěných v daném roce, a to ve stratifikaci dle pohlaví, věku a kraje bydliště pacienta.