Národní registr reprodukčního zdraví: Ročenky a publikace

Statistické ročenky a další publikace vycházející z dat NRRZ.


 • Rodička a novorozenec (ročenky NRRZ)

  Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu a údaje z Národního registru reprodukčního zdraví – modul Rodičky a modul Novorozenci. Obsahem publikace jsou informace o zdravotním stavu matky a novorozence. Publikace je rozdělena do dvou samostatných částí: 1. Zpráva o rodičce, 2. Zpráva o novorozenci. Tato publikace navazuje na původně dvě publikace: Zpráva o rodičce za roky 1994-1996 a Zpráva o novorozenci za roky 1994-1996 a standardně obsahuje vedle vývojových řad data z příslušného roku.

 • Asistovaná reprodukce (ročenky NRRZ)

  Data uvedená v této publikaci vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – modul Asistovaná reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.

 • Potraty (ročenky NRRZ)

  Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru reprodukčního zdraví – modul Potraty. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.

 • Vrozené vady (ročenky NRRZ)

  Údaje v publikaci se třídí podle místa zařízení, bydliště, věku matky; dále podle pohlaví, druhu vady, týdne těhotenství a porodní hmotnosti. K dispozici jsou publikace Vrozené vady s daty od roku 1965, v nichž jsou zpracovávána a tříděna data o vrozených vadách nahlášených v daném roce u dětí do 1 roku a publikace Narození s vrozenou vadou 2002, zachycující změnu metodiky zpracování.