Výkazy zdravotní péče: Datové souhrny


 • Výkaz A (MZ) 1-01: krizové centrum, komunitní psychiatrická sestra, dětský stacionář, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, psychoterapeutický stacionář (A430)

  Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování MZ v ČR. Výkaz vyplňuje samostatně každé zařízení krizové centrum, komunitní psychiatrická sestra, dětský stacionář, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, psychoterapeutický stacionář u všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Výkaz vyplňují i stacionáře, které nejsou vyčleněny jako samostatné zařízení a mají kód oddělení 83. Výkaz sleduje údaje o počtu pacientů a činnosti sledovaných zařízení.

 • Výkaz A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)

  Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování MZ v ČR. Výkaz vyplňuje samostatně každé soudně lékařské oddělení a samostatná toxikologická pracoviště. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Výkaz sleduje údaje o počtu histologických, histochemických vyšetření, makroreakcí a imunohistologických vyšetření v různých typech vzorků.

 • Výkaz A (MZ) 1-01: přeprava pacientů neodkladné péče (A485)

  Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování MZ v ČR. Výkaz vyplňují všichni poskytovatelé, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotní služby přeprava pacientů neodkladné péče bez ohledu na jejich zřizovatele. Výkaz sleduje údaje o počtu převezených pacientů podle typu žadatele a podle povahy stavu pacienta. Dále se sleduje počet a druh sanitních vozidel.

 • Výkaz A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)

  Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování MZ v ČR. Výkaz vyplňuje samostatně každý poskytovatel záchytné stanice. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Výkaz sleduje údaje o kapacitě zařízení, počtu ošetření a počtu pacientů podle pohlaví, věku a způsobu intoxikace.

 • Výkaz A (MZ) 1-01: dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra (A410)

  Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování MZ v ČR. Výkaz vyplňuje samostatně každý dětský domov pro děti do 3 let věku a dětské centrum, u všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Výkaz sleduje údaje o kapacitě zařízení, počtu přijatých/propuštěných dětí podle důvodu pobytu. U propuštěných dětí se sleduje délka pobytu a do jakého druhu péče bylo dítě propuštěno.

 • Výkaz A (MZ) 1-01: zdravotnická dopravní služba (A095)

  Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování MZ v ČR. Výkaz vyplňují samostatně všechna oddělení (pracoviště) poskytovatelů zdravotních služeb nebo samostatná pracoviště oboru zdravotnická dopravní služba bez ohledu na jejich zřizovatele. Výkaz sleduje údaje o počtu převezených pacientů, počtu ujetých a vykázaných km při přepravě a o počtu stanovišť, počtu a typu vozidel.