Národní registr reprodukčního zdraví: Datové souhrny


  • Agregované datové souhrny z NRRZ: Novorozenci podle kraje sídla poskytovatele zdravotních služeb

    Report přináší základní údaje o narozených dětech v České republice celkem a jednotlivých krajích podle sídla poskytovatelů zdravotních služeb. Umožňuje tak nejen sledovat uvedené charakteristiky narozených, ale také rozdíly v péči mezi jednotlivými regiony. Rozdíly v péči a koncentrace rizikových případů mezi regiony jsou determinovány především zastoupením specializovaných center v regionu.

  • Agregované datové souhrny z NRRZ: Novorozenci podle kraje bydliště matky

    Report přináší základní údaje o narozených dětech v České republice a jednotlivých krajích podle bydliště matky. Kromě základního vývoje počtu narozených podle vitality a místa dále uvádí antenatální a perinatální charakteristiky, informace o poporodní adaptaci, onemocněních respiračního, nervového a senzomotorického systému, infekcích, úmrtnosti a délce hospitalizace. Stratifikačními kritérii dostupnými v této analýze jsou porodní hmotnost a gestační stáří.

  • Agregované datové souhrny z NRRZ: Rodičky podle kraje bydliště matky

    Report přináší základní informace o rodičkách a průběhu jejich porodu podle kraje bydliště. Kromě vývoje počtu porodů dále uvádí počty komplikací v těhotenství, za porodu, informace o indukci porodu, o způsobu porodu a celkové délce hospitalizace rodičky po porodu. Stratifikačními kritérii dostupnými v této analýze jsou věk rodičky, gestační stáří, parita a četnost těhotenství.