Národní registr úrazů: Datové souhrny


  • Datové souhrny: Přehled úrazů a jejich příčin

    Report přináší základní údaje o úrazech vykázaných do dat Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS). Data jsou stratifikována dle pohlaví, věku, kraje bydliště, tíže úrazu, úmrtí, primární péče při úrazu a typu úrazu (Každé zvlášť). Výsledky jsou vyjádřeny v absolutních počtech, demografické struktuře pacientů a v přepočtu na 100 000 obyvatel dané kategorie.