Události, komunikace

Přehled konferencí, tiskových zpráv, prezentačních akcí a dalších výstupů v rámci odborných, komunikačních a marketingových aktivit NZIP.


 • Dny zdraví v Karlovarském kraji

  Dny zdraví v Karlovarském kraji pod záštitou Hlasu onkologických pacientů a ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje a městy Sokolov, Karlovy Vary a Cheb zaměřené na onkologickou prevenci odstartovaly 13. září 2023 v Sokolově. Prevence zdraví je pro NZIP stěžejní, proto jsme rádi, že jsme se na akci mohli podílet. 

 • Konference NZIP – 7. června 2023

  Ve středu 7. června 2023 se v Praze ve STAGES HOTEL Prague konala 3. konference NZIP (Národní zdravotnický informační portál), na které byl všem příznivcům z řad zdravotnických odborníků, pacientských organizací a dalších institucí aktivně či pasivně zapojených do českého zdravotnictví představen aktuální stav portálu nzip.cz a jeho další vize do budoucna. Své výstupy ve čtyřech blocích odprezentovali nejen zástupci Řídicí rady a členové interních týmů Národního zdravotnického informačního portálu, ale také stávající a noví partneři ze spolupracujících a zainteresovaných institucí.

 • Konference NZIP – 14. prosince 2022

  V polovině prosince 2022 se tvůrci, fanoušci a hosté z řad zdravotnických zařízení, pacientských organizací a dalších institucí sešli v pražském hotelu Don Giovanni na již tradiční konferenci Národního zdravotnického portálu (NZIP). Hlavním cílem portálu je přinášet veřejnosti ucelené informace o všech aspektech zdraví a českém zdravotnickém systému. Přednášející obecenstvu představili NZIP nejen z pohledu historie, pozadí a budoucnosti, ale pohovořili i o svých motivacích s portálem spolupracovat. Každý příspěvek doprovodila diskuse s přednášejícím.

 • Konference NZIP – 7. dubna 2022

  Konference, která se věnovala tématu Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP), nabídla účastníkům ucelený přehled o historii, současnosti a budoucnosti tohoto unikátního projektu. Dlouhodobým cílem je laické veřejnosti nabídnout srozumitelné a současně garantované informace o zdraví, zdravotnickém systému, prevenci a nemocech v Česku.

 • Národní zdravotnický informační portál představuje jednotnou komunikační platformu českého zdravotnictví

  (Praha, 14. 12. 2022) Národní zdravotnický informační portál (zkráceně NZIP) byl spuštěn v červenci 2020 s ambicí poskytnout laické i odborné veřejnosti zcela nový garantovaný zdroj informací z různých oblastí českého zdravotnictví. Obsah publikovaný na NZIP je připravovaný a plně garantovaný předními odborníky a je zveřejňován pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), Státním zdravotním ústavem a Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky.