Národní onkologický registr: Otevřená data


  • Otevřená data: Přežití pacientů se zhoubnými nádory v ČR

    Datová sada „Přežití pacientů s novotvary v ČR“ umožňuje podrobné analýzy přežití pacientů s novotvary v ČR. Zdrojem dat jsou individuální anonymizované záznamy Národního onkologického registru (NOR) od roku 1994 do roku 2021 a obsahují základní sociodemografické údaje pacienta, údaje o diagnóze novotvaru a rozsahu onemocnění a údaj o případném úmrtí pacienta.

  • Otevřená data: Mortalita zhoubných nádorů v regionech ČR

    Datová sada „Mortalita zhoubných nádorů v regionech ČR“ umožňuje analýzu mortality na novotvary v ČR a krajích. Zdrojem dat jsou individuální anonymizované záznamy Listu o prohlídce zemřelého (LPZ) validované a korigované podle údajů o mortalitě uvedené v datech Národního onkologického registru (NOR) u vybraných diagnóz.

  • Otevřená data: Incidence a prevalence zhoubných nádorů v regionech ČR

    Datová sada „Incidence a prevalence zhoubných nádorů v regionech ČR“ umožňuje podrobné analýzy incidence a prevalence nádorů v ČR a krajích. Zdrojem dat jsou individuální anonymizované záznamy Národního onkologického registru (NOR) od roku 1977 do současnosti a obsahují základní sociodemografické údaje pacienta, údaje o diagnóze novotvaru a rozsahu onemocnění a údaj o případném úmrtí pacienta.