Národní registr hrazených zdravotních služeb: Otevřená data


  • Otevřená data: Charakteristika hospitalizačních případů akutní lůžkové péče dle typu zařízení

    Cílem datové sady je poskytnout možnost hodnocení počtu hospitalizačních případů akutní péče (sestavených dle metodiky CZ-DRG) a objemu ošetřovacích dnů na standardních lůžcích a lůžcích intenzivní péče od roku 2010 až do posledního uzavřeného roku. Uživatel může údaje stratifikovat dle jednotlivých charakteristik pacientů (věk, pohlaví, bydliště), charakteristik zdravotnického zařízení (typ zdravotnického zařízení), charakteristik hospitalizačního případu (hlavní hospitalizační diagnóza, operace a úmrtí během hospitalizačního případu) nebo jejich kombinací. Jde o agregovanou datovou sadu na úrovni kombinací charakteristik hospitalizačních případů a pacientů. Smyslem agregace je zmenšit objem dat při zachování informace o objemu vykazované péče.

  • Otevřená data: Charakteristika hospitalizačních případů akutní lůžkové péče

    Cílem datové sady je poskytnout možnost hodnocení počtu hospitalizačních případů akutní péče (sestavených dle metodiky CZ-DRG) a objemu ošetřovacích dnů na standardních lůžcích a lůžcích intenzivní péče od roku 2010 až do posledního uzavřeného roku. Uživatel může údaje stratifikovat dle jednotlivých charakteristik pacientů (věk, pohlaví, bydliště), charakteristik zdravotnického zařízení (sídlo zdravotnického zařízení), charakteristik hospitalizačního případu (hlavní hospitalizační diagnóza, operace a úmrtí během hospitalizačního případu) nebo jejich kombinací. Jde o agregovanou datovou sadu na úrovni kombinací charakteristik hospitalizačních případů a pacientů. Smyslem agregace je zmenšit objem dat při zachování informace o objemu vykazované péče.

  • Otevřená data: Prostředky zdravotnické techniky – materiál vykázaný v rámci veřejného zdravotního pojištění

    Datová sada umožňuje hodnotit množství zdravotnického materiálu hrazených z veřejného pojištění od roku 2010 až do posledního uzavřeného roku. Datová sada je sestavena tak, aby bylo možné pro každý materiál vyhodnotit rovněž počet unikátních pacientů, kterým byl daný materiál v hodnoceném roce alespoň jedenkrát vykázán. Uživatel může údaje o množství vykázaného materiálu a údaje o počtu pacientů s výkonem stratifikovat dle vybraných charakteristik (věk, pohlaví, okres bydliště pacienta) nebo dle kombinace těchto charakteristik. Jedná se o agregovanou datovou sadu; množství zdravotnického materiálu je agregované dle charakteristik pacientů, jimž byly vykázány. Smyslem agregace je zmenšit velikost dat při zachování informace o objemu vykazované péče.