Národní kardiologický informační systém: Ročenky a publikace


  • Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí

    Národní registr kardiovaskulárních intervencí spolu s Národním kardiochirurgickým registrem tvoří Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKOI). Poskytování údajů do registru je ze zákona povinné. Zpravodajskými jednotkami jsou všechna kardiologická pracoviště v ČR. V posledních letech je do registru NRKI vkládáno cca 24–25 tisíc záznamů ročně.

  • Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru

    Národní kardiochirurgický registr spolu s Národním registrem kardiovaskulárních intervencí tvoří Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKOI). Poskytování údajů do registru je ze zákona povinné. Zpravodajskými jednotkami jsou všechna kardiochirurgická pracoviště v ČR. V posledních letech je do NKR ročně vkládáno cca 8 300–8 500 kardiochirurgických operací.