Národní kardiologický informační systém: Otevřená data

Součástí Národního kardiologického informačního systému (NKIS) je i modul zajišťující informační servis, reporting a agendu publikace otevřených datových sad. Systém pracuje v zásadě se třemi režimy publikace dat: 1) zcela volně dostupná primární data bez úprav, 2) data zveřejnitelná po nezbytných úpravách – datové sady a souhrny, 3) data vyžadující referenční interpretaci – referenční statistiky.


 • Zátěž populace ČR kardiovaskulárními onemocněními

  Datová sada umožňuje hodnotit počet osob v populaci ČR, u kterých bylo identifikováno kardiovaskulární onemocnění (KVO). Data o prevalenci KVO jsou dostupná od roku 2014 a uživateli je umožněno údaje zjištěné v jednotlivých letech stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj a okres bydliště). Tato datová sada poskytuje pouze obecný přehled zátěže populace kardiovaskulárními onemocněními, nezaměřuje se na jednotlivá konkrétní onemocnění vyskytující se v populaci.

 • Úmrtí osob na nemoci oběhové soustavy

  Cílem datové sady je poskytnout možnost hodnocení četnosti úmrtí osob na nemoci oběhové soustavy od roku 1994 až do posledního uzavřeného roku. Uživatel může údaje stratifikovat dle charakteristik osob (kategorie věku při úmrtí, pohlaví, bydliště při úmrtí, příčina úmrtí) a času (rok) nebo dle jejich kombinací. Zdrojová data jsou obecnou, neagregovanou, datovou sadu na úrovni jednotlivých primárních záznamů o zemřelých osobách.

 • Epidemiologie srdečního selhání

  Datová sada umožňuje hodnotit epidemiologické charakteristiky srdečního selhání (incidence, prevalence, mortalita) v populaci České republiky v letech 2015–2021. Uživateli je umožněno údaje zjištěné v jednotlivých letech stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj bydliště). Dále lze hodnotit počty pacientů se srdečním selháním léčených v ambulantní nebo akutní lůžkové péči.

 • Hypertenze

  Datová sada umožňuje hodnotit počet osob v populaci ČR, u kterých byla identifikována hypertenze. Data o prevalenci jsou dostupná od roku 2011 a uživateli je umožněno údaje zjištěné v jednotlivých letech stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj a okres bydliště).

 • Charakteristika hospitalizačních případů akutní péče – kardiologie

  Primárním cílem datové sady je poskytnout uživatelům možnost sumarizovat dle jejich potřeby počet hospitalizovaných pacientů s kardiologickou diagnózou, a to jak na úrovni celé ČR, tak ve stratifikaci dle věkových kategorií, pohlaví, kraje bydliště, kraje zdravotnického zařízení a diagnózy pacientů či úmrtí během hospitalizace. Z časového pohledu pak dle roku propuštění z nemocnice.

 • Kardiostimulátory a implantabilní kardioverter-defibrilátory

  Datová sada umožňuje hodnotit počet pacientů v populaci ČR, kterým byl zaveden kardiostimulátor (PM, pacemaker) nebo implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD, implantable cardioverter-defibrillator). Data o počtech implantovaných přístrojů jsou dostupná od roku 2010 a uživateli je umožněno údaje zjištěné v jednotlivých letech stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj a okres bydliště). Dále lze od roku 2015 hodnotit prevalenci, tj. počet pacientů s PM nebo ICD zavedeným v daném roce nebo v přecházejících letech.