Prenatální diagnostika

Co je a které vývojové vady či nemoci dítěte lze odhalit ještě před jeho narozením? Jak jednotlivá vyšetření probíhají a vyžadují zvláštní přípravu? Odpovědi na uvedené otázky a další informace, ohledně této tématiky, naleznete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

Prenatální diagnostika