Mozek a nervy

Nervová soustava řídí přímo či nepřímo činnost všech orgánů v těle a jejich vzájemnou koordinaci. Může ji napadat řada nemocí od bolestí hlavy a migrény přes bolesti nervů až po akutní choroby jako je meningitida či cévní mozková příhoda anebo chronické nemoci jako jsou epilepsie, Parkinsonova nemoc či roztroušená skleróza. V pozdějším věku ke značným komplikacím patří demence.


Články

 • Demence: co to je?

  Demence je souhrnné označení pro skupinu onemocnění, pro něž jsou typické patologické změny v mozku spojené s postupnou ztrátou některých duševních funkcí, jako je myšlení, orientace, schopnost učení atd., což zároveň způsobuje i pokles kognitivních, emočních a sociálních schopností. V závislosti na formě a příčině demence může být postižena krátkodobá paměť, myšlení, řeč a/nebo motorika. U některých forem demence se mohou objevit i změny osobnosti. Přesné příčiny onemocnění nejsou zcela známy. Nejčastější formou demence je Alzheimerova choroba.

 • Parkinsonova nemoc: co to je?

  Parkinsonova nemoc je onemocnění nervového systému, které souvisí především s různými poruchami hybnosti. Příznaky tohoto neurodegenerativního onemocnění jsou důsledkem předčasného a postupného zániku některých nervových buněk v mozku, což vede k nedostatku důležitých neurotransmiterů, především dopaminu. Tyto degenerativní procesy se odehrávají především v těch oblastech mozku, které odpovídají za kontrolu pohybů, ale také náladu, spánek, myšlení atd. Většina případů Parkinsonovy nemoci je diagnostikována ve vyšším věku.

 • Demence – úvod pro pečovatele

  Péče o člověka s demencí přináší mnoho náročných a nečekaných situací. O demenci koluje řada mýtů, které mohou pečující mást a situaci dokonce zhoršit. Proto je důležité, aby se každý pečující dozvěděl o těchto obecně rozšířených omylech a získal správné informace.

 • Demence: různá stadia

  V průběhu onemocnění demencí se rozsah kognitivních poruch zvyšuje. Kromě toho narůstá i nutnost podpory pacienta v běžných každodenních činnostech a potřeba péče. Mění se rovněž příznaky onemocnění. Stupně demence se často dělí podle průběhu onemocnění na tři stupně závažnosti, a to podle ztráty samostatnosti a schopnosti komunikovat.

Doporučené externí zdroje

 • Vojtova metoda

  Co je Vojtova metoda a na jakém principu je založena? Jak terapie probíhá, pro koho je vhodná a může pomoci i dospělým pacientům? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se vztahují k danému tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Myasthenia gravis

  Co je myasthenia gravis, jak se onemocnění projevuje a proč k němu dochází? Jaké rozlišujeme formy této nemoci? Která vyšetření je třeba absolvovat v případě podezření na uvedenou chorobu a jaké jsou možnosti její léčby? Odpovědi a další informace, které se týkají dané tematiky, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Guillainův–Barrého syndrom

  Co je Guillainův–Barrého syndrom, jaké jsou jeho projevy a proč se řadí mezi polyneuropatie? Která vyšetření je třeba podstoupit, aby mohla být stanovena diagnóza tohoto vzácného syndromu a v čem spočívá jeho léčba? Může infekce virem Zika souviset s Guillainovým–Barrého syndromem? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají vybraných polyneuropatií, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Bolest hlavy

  Jaké jsou nejčastější příčiny bolesti hlavy a kdy je třeba vyhledat odbornou pomoc? Proč vzniká migréna a jaké jsou její projevy? Co je aura a kdy se objevuje? Odpovědi na tyto otázky a další informace k danému tématu naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj

Související témata

Mozek, nervy a smysly