Mozek a nervy

Všechny nervové buňky (neurony) v těle společně tvoří nervový systém. Onemocnění nervového systému znamená buď odumírání neuronů, nebo narušení jejich funkce (někdy i výrazné). Obojí může mít dopad na funkci mozku – a tím i na tělo a psychiku. Konkrétní příznaky se u různých onemocnění a poruch nervového systému mohou výrazně lišit.


 • Demence: co to je?

  Demence je souhrnné označení pro skupinu onemocnění, pro něž jsou typické patologické změny v mozku spojené s postupnou ztrátou některých duševních funkcí, jako je myšlení, orientace, schopnost učení atd., což zároveň způsobuje i pokles kognitivních schopností, emočních a sociálních dovedností. V závislosti na formě a příčině demence může být postižena krátkodobá paměť, myšlení, řeč a/nebo motorika. U některých forem demence se mohou objevit i změny osobnosti. Přesné příčiny onemocnění nejsou zcela známy. Nejčastější formou demence je Alzheimerova choroba.

 • Parkinsonova nemoc: co to je?

  Parkinsonova nemoc je onemocnění nervového systému, které souvisí především s různými poruchami hybnosti. Příznaky tohoto neurodegenerativního onemocnění jsou důsledkem předčasného a postupného zániku některých nervových buněk v mozku, což vede k nedostatku důležitých neurotransmiterů, především dopaminu. Tyto degenerativní procesy se odehrávají především v oblastech mozku, které odpovídají za kontrolu pohybů, ale také náladu, spánek, myšlení atd. Většina případů Parkinsonovy nemoci je diagnostikována ve vyšším věku.

 • Demence – úvod pro pečovatele

  Péče o člověka s demencí přináší mnoho náročných a nečekaných situací. O demenci koluje řada mýtů, které mohou pečující mást a situaci dokonce zhoršit. Proto je důležité, aby se každý pečující dozvěděl o těchto obecně rozšířených omylech a získal správné informace.

 • Demence: různá stadia

  V průběhu onemocnění demencí se rozsah kognitivních poruch zvyšuje. Kromě toho narůstá i nutnost podpory pacienta v běžných každodenních činnostech a potřeba péče. Mění se rovněž příznaky onemocnění. Demence se často dělí na tři stupně závažnosti, a to podle ztráty samostatnosti a schopnosti komunikovat.

Doporučené externí zdroje

 • Vojtova metoda

  Co je Vojtova metoda a na jakém principu je založena? Jak terapie probíhá, pro koho je vhodná a může pomoci i dospělým pacientům? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se vztahují k danému tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Myasthenia gravis

  Co je myasthenia gravis, jak se onemocnění projevuje a proč k němu dochází? Jaké rozlišujeme formy této nemoci? Která vyšetření je třeba absolvovat v případě podezření na uvedenou chorobu a jaké jsou možnosti její léčby? Odpovědi a další informace, které se týkají dané tematiky, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Guillainův–Barrého syndrom

  Co je Guillainův–Barrého syndrom, jaké jsou jeho projevy a proč se řadí mezi polyneuropatie? Která vyšetření je třeba podstoupit, aby mohla být stanovena diagnóza tohoto vzácného syndromu a v čem spočívá jeho léčba? Může infekce virem Zika souviset s Guillainovým–Barrého syndromem? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají vybraných polyneuropatií, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Bolest hlavy

  Jaké jsou nejčastější příčiny bolesti hlavy a kdy je třeba vyhledat odbornou pomoc? Proč vzniká migréna a jaké jsou její projevy? Co je aura a kdy se objevuje? Odpovědi na tyto otázky a další informace k danému tématu naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Spinální svalová atrofie (informace od pacientské organizace)

  Spinální svalová atrofie je onemocnění motoneuronu, tj. onemocnění neuronů, které odpovídají za vědomé pohyby svalů, jako např. běhání, pohyby hlavy a polykání. Nemoc se v populaci vyskytuje přibližně u 1 z 6000 narozených dětí a asi 1 ze 40 osob je přenašečem nemoci. Pacientská organizace SMÁci, z. s. předkládá řadu informací o této chorobě.

  Přejít na externí zdroj