Hračky a zdraví

Při výběru hračky bychom měli mít na zřeteli především potřeby a věk dítěte. Bezpečnostní požadavky na hračky upravuje řada předpisů. Bezpečnostní a technické parametry kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI). Za bezpečnost hračky odpovídá výrobce, dovozce či prodeje.