prenatální diagnostika

Prenatální diagnostika je proces stanovení diagnózy u dosud nenarozeného dítěte (plodu), které se nachází v děloze matky. Obvykle se jedná o několik po sobě jdoucích metod prenatálního vyšetření.

Viz také prenatální, diagnostika.