Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 8

Otevřít filtraci
Konopné drogy patří mezi tzv. nepravé halucinogeny, jedná se především o marihuanu, hašiš a hašišový olej. Halucinogeny výrazně mění kvalitu vědomí, psychiku, intenzitu a hlo...
Návykové látky můžeme volně rozdělit podle původu na uměle vyrobené (tzv. syntetické) a přírodní; podle legislativy dané země na legální a nelegální; a podle jednotlivých účink...
Halucinogenní látky neboli halucinogeny výrazně mění kvalitu vědomí, psychiku, intenzitu a hloubku prožívání. Ovlivňují smyslové vnímání, prožívání okolní reality i sebe sama....
Závislost má mnoho tváří a podob, v podstatě může vzniknout na čemkoliv. Každý z nás je individuální, každý má odlišnou míru schopnosti odolávat různým druhům pokušení. Závis...
Je obecně známo, že pití alkoholu by se nemělo kombinovat s užíváním některých dalších látek. Přečtěte si, jaká rizika hrozí člověku, který kombinuje pití alkoholu s kouřením n...
Jsem závislý? Jak jsem na tom? Na tyto otázky vám může pomoci odpovědět následující dotazník. Dotazník vznikl podle 10. verze Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) neboli IC...
Ve většině vyspělých států je užívání tabáku pokládáno za jednu z nejzávažnějších příčin úmrtí na chronická neinfekční onemocnění, kterým by se však dalo účinně předcházet. Jak...
Gynekomastie je nezhoubné zvětšení prsních žláz u mužů. Toto zvětšení obvodu prsou se může vyskytovat na jedné nebo na obou stranách, s bolestí nebo bez ní. Fyziologicky se vys...

Zobrazeno 1 až 8 z 8

Kategorie

Typ

Počet výsledků