Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 47

Otevřít filtraci
Pacientky s rakovinou prsu často podstupují chirurgický zákrok a radioterapii. Následkem této léčby může být narušen odvod tkáňového moku, což může přispět k rozvoji lymfedému...
Vzniku zhoubného nádoru nelze vždy předejít. K prevenci nádorových onemocnění však významně přispívá určitý způsob života a některá cílená opatření, jako jsou například pravide...
Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice byl zahájen již v roce 2000: screeningovou metodou tehdy byl test okultního krvácení do stolice prováděný...
Počínaje rokem 2008 byl oportunní systém prevence cervikálního karcinomu postupně transformován do organizovaného Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v Česk...
Dosud nejnovější výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu byly prezentovány v listopadu 2019 v Brně na 17. ročníku konference „Datový audit mamografického screenin...
Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice byl zahájen v září 2002. Od té doby byl program postupně doplněn systémem pro monitorování indikátorů kvality, který...
Diabetes (cukrovka) 1. typu je spojen s minimálním rizikem vzniku nádorů. V jedné studii byli sledováni diabetici 1. typu po dobu 20 let a nebyl zjištěn žádný zvýšený výskyt...
ČLÁNEK
Screening neboli vyhledávání rizikových nemocí v populaci představuje velmi užitečný nástroj cílené prevence. Tento program je organizován Ministerstvem zdravotnictví ČR a přís...
Brokolice a další rostliny z čeledi brukvovitých (Brassicaceae) vylučují specifické isothiokyanáty, které při vývoji rostlin (evolučně) vznikly jako ochrana proti hmyzu a akt...
Strava se velmi často uplatňuje v rozvoji nádorových onemocnění. Průkaz, že dieta vyvolala nádor u konkrétního jedince, je však prakticky nemožný. Karcinogen (někdy též „ka...

Zobrazeno 1 až 10 z 47

Kategorie

Typ

Počet výsledků