Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 15

Otevřít filtraci
Ve zdravotnické dokumentaci se shromažďují všechny údaje o zdravotním stavu pacienta. Pacient či jeho blízcí mají za určitých okolností právo do dokumentace nahlížet. Náležit...
Je to začarovaný kruh. Z výzkumů [1] víme, že většina lidí očekává, že kdyby jim bylo něco závažného, rozhovor o diagnóze a prognóze začne lékař. Víme také, že většina lékařů n...
Při pěší turistice může hrozit setkání s hadem. U nás je jediným volně žijícím jedovatým hadem zmije obecná. Případnému uštknutí je možné vhodným chováním předcházet. Důležit...
ČLÁNEK
Nově vyvinutý systém s názvem Dispečink intenzivní péče (DIP) má za cíl sledovat a následně řídit v době koronavirové epidemie lůžkovou péči v České republice. DIP umožňuje jed...
ČLÁNEK
ECDC odhaduje, že asi 30 % populace Evropské unie a Velké Británie je buď starší 60 let nebo má nějaké chronické onemocnění. Někteří z nich bydlí v zařízeních dlouhodobé péče,...
Očkování zdravotníků v ČR je dáno Vyhláškou MZ ČR č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem [1]. Patří sem zvláštní očkování proti virové hepatitidě B a proti spalnič...
Zánět mozkových blan neboli meningitida je obávané onemocnění, které může mít závažnou prognózu. Mozkové blány pokrývají nejen mozek, ale i míchu. Původcem onemocnění může být...
ČLÁNEK
Klinický průběh onemocnění COVID-19 u dětí včetně novorozenců je ve většině případů mírný, s malým rizikem nutnosti hospitalizace či intenzivní péče. Mezi nejčastější hlášené p...
ČLÁNEK
O průběhu infekce COVID-19 u exponovaného člověka rozhodují zejména dvě okolnosti: síla expozice (velikost infekční dávky) a vnímavost daného jedince. Je-li člověk vystaven v...
Teplá voda, ačkoliv je vyráběna z vody pitné, se za pitnou vodu nepovažuje, i když by měla být zdravotně nezávadná. Tomu odpovídají rozdílné požadavky (ukazatele, případně limi...

Zobrazeno 1 až 10 z 15

Kategorie

Typ

Počet výsledků