Počet výsledků: 120

Otevřít filtraci
Dále je uveden způsob porodu a nejběžněji užívané léky, jako jsou uterotonika, uterolytika, spasmolytika a další.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) vznikla datová sada přinášející informace o provedených preventivních prohlídkách u jednotlivých zdravotně pojištěných osob v ČR ve formě anonymizovaných dat. Datová sada slouží k hodnocení účasti populace ČR na preventivních prohlídkách u praktického lékaře a stomatologa od roku 2010 do posledního uzavřeného roku. Uživateli je umožněno údaje zjištěné v jednotlivých letech stratifikovat dle demografických charakteristik (pohlaví, věk, kraj bydliště). Jeden záznam (řádek) datové sady obsahuje informaci o provedených preventivních prohlídkách u jedné zdravotně pojištěné osoby v průběhu jednoho roku; jde o tzv. osobo-rok. Prostřednictvím identifikátoru unikátní osoby tvořeného náhodně přiřazeným přirozeným číslem lze propojit záznamy téže osoby napříč celým dostupným časovým obdobím. Datová sada vzniká v souladu s národní metodikou tvorby otevřených dat a je dostupná v národním katalogu.
Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje podrobnou analýzu počtu narozených podle způsobu porodu a dalších stratifikačních kritérií v dlouhé časové řadě 2000–2022.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o živě narozeném, jeho základních charakteristikách a poskytnuté léčbě na porodním sále, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události a analyzovat frekvenci jednotlivých léčebných postupů na porodní sále v závislosti na typu poskytovatele zdravotních služeb a např. gestačního stáří. Datová sada má za cíl postihnout úzce vymezenou tematickou oblast a umožnit uživatelům vlastní analytické zpracování.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a jejím porodu včetně stratifikace dle základních charakteristik.
Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje hodnotit výskyt konkrétních komplikací, případně jejich kombinací během porodu v dlouhé časové řadě 2000–2022. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a případných komplikacích, které provázely porod, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, věku rodičky a typu poskytovatele zdravotních služeb.
Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje provádět analýzu způsobu porodu v dlouhé časové řadě 2000–2022. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a jejím porodu včetně stratifikace dle základních charakteristik, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, věku rodičky, typu poskytovatele zdravotních služeb, způsobu porodu a délky hospitalizace.
Datová sada má za cíl postihnout úzce vymezenou tematickou oblast a umožnit uživatelům vlastní analytické zpracování.
Datová sada obsahující počty potvrzených případů za posledních 7 a 14 dní za celou ČR včetně přepočtu na 100 000 obyvatel.
Datová sada poskytuje seznam očkovacích zařízení v ČR jako doplnění seznamu očkovacích míst, kde jsou podávány očkovací látky proti onemocnění COVID-19. Jedná se především o praktické lékaře, ale i další, kde se očkování provádí.

Zobrazeno 1 až 10 z 120

Téma

Organizace

Počet výsledků