Vyhledávání v odbornících/zařízeních NZIP

Počet výsledků: 109

Otevřít filtraci
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o živě narozeném a péči, která mu byla poskytnuta na porodním sále, a umožňuje tak provádět podrobnou analýzu konkrétních charakteristik dítěte a jemu poskytnuté péče podle gestačního stáří.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o živě narozeném, jeho základních charakteristikách a poskytnuté léčbě na porodním sále, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události a analyzovat frekvenci jednotlivých léčebných postupů na porodní sále v závislosti na typu poskytovatele zdravotních služeb a např. gestačního stáří.
Datová sada poskytuje agregovaná data o pokrytí návaznou péčí. Soubor obsahuje počty pacientů, kteří se po hospitalizaci setkali s ambulantním psychiatrem.
Datová sada poskytuje agregovaná data hospitalizovaných pacientů na lůžkách akutní péče psychiatrických odděleních nemocnic.
Datová sada poskytuje agregovaná data psychiatrických pacientů, kteří byli léčení ambulantně.
Datová sada je rozdělena dle kategorie péče na dětskou a dospělou.
Datová sada poskytuje agregovaná data vybraných indikátorů psychiatrické péče (incidence a prevalence, hospitalizace lidi s duševním onemocněním, pokrytí ambulantními psychiatrickými službami, antipsychotika u pacientů s demencí) o počtech pacientů stratifikovaných dle vybraných diagnóz a roku evidence.
Datová sada podle krajů ČR obsahující denní přehledy změn volných kapacit v nemocnicích akutní péče (celkové počty dostupných přístrojů, lůžek a personálu společně s volnými kapacitami v jednotlivých dnech) v souvislosti s šířením nákazy onemocnění COVID-19.
Pravidelně jsou aktualizovaná lůžka, která umožňují poskytování daného typu péče, tj. mají nezbytný personál a odpovídající materiálně technické zabezpečení.
Datová sada podle krajů ČR obsahující denní přehledy změn volných kapacit v nemocnicích akutní péče (celkové počty dostupných přístrojů a lůžek společně s volnými kapacitami v jednotlivých dnech) v souvislosti se šířením nákazy onemocnění COVID-19.

Zobrazeno 1 až 10 z 109

Téma

Organizace

Počet výsledků