Vyhledávání v odbornících/zařízeních NZIP

Počet výsledků: 11

Otevřít filtraci
Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje podrobnou analýzu konkrétních léčebných postupů na oddělení podle typu poskytovatele, gestačního stáří a dalších stratifikačních kritérií v dlouhé časové řadě 2000–2022.
Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje podrobnou analýzu provedených screeningových vyšetření novorozenců podle typu poskytovatele, gestačního stáří a dalších stratifikačních kritérií v časové řadě 2016–2022.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o živě narozeném a péči, která mu byla poskytnuta na porodním sále, a umožňuje tak provádět podrobnou analýzu konkrétních charakteristik dítěte a jemu poskytnuté péče podle gestačního stáří. Datová sada má za cíl postihnout úzce vymezenou tematickou oblast a umožnit uživatelům vlastní analytické zpracování.
Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje podrobnou analýzu výskytu vrozených vad podle typu poskytovatele, vitality, gestačního stáří a dalších stratifikačních kritérií v dlouhé časové řadě 2000–2022.
Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje podrobnou analýzu konkrétních léčebných postupů na porodním sále podle typu poskytovatele, gestačního stáří a dalších stratifikačních kritérií v dlouhé časové řadě 2000–2022.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o narozeném a jeho základních charakteristikách, jako je porodní hmotnost, gestační stáří, věk matky, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události a analyzovat způsob porodu podle porodní hmotnosti, gestačního stáří a např. polohy plodu.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o narozeném a jeho základních charakteristikách, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, kraje bydliště matky, četnosti, pohlaví, porodní hmotnosti a gestačního stáří. Datová sada má za cíl postihnout úzce vymezenou tematickou oblast a umožnit uživatelům vlastní analytické zpracování.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ) byla připravena datová sada, která přináší informace o novorozenci, způsobu porodu a zdravotním stavu narozeného při propuštění z péče ve formě plně anonymizovaných primárních dat. Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje podrobnou analýzu konkrétních charakteristik dítěte v dlouhé časové řadě 2000–2022. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o živě narozeném a jeho základních charakteristikách při propuštění, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události a analyzovat např. hmotnost při propuštění, způsob výživy a důvod propuštění. Datová sada má za cíl postihnout úzce vymezenou tematickou oblast a umožnit uživatelům vlastní analytické zpracování. Tato tematická datová sada je zcela samostatná, navzájem nepropojitelná. Sada vzniká v souladu s národní metodikou tvorby otevřených dat a je dostupná v národním katalogu.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a jejích základních charakteristikách, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, věku rodičky, typu poskytovatele zdravotních služeb a gestačního stáří. Datová sada má za cíl postihnout úzce vymezenou tematickou oblast a umožnit uživatelům vlastní analytické zpracování.
Obsah datové sady na úrovni městských části hlavního města Prahy zahrnuje základní epidemiologické parametry (počty diagnostikovaných osob s COVID-19 včetně reinfekcí, počty aktuálně nakažených včetně reinfekcí), které umožní průběžně sledovat základní epidemiologické ukazatele a vyhodnocovat trendy na pozadí dat publikovaných pro celou ČR. Na základě informací z některých malých obcí eviduje správce systému ISIN problémy s přiřazením bydliště obyvatel. Jde o chybu ztotožňování bydliště v reálném čase u minority případů, kdy není uvedeno bydliště z šetření KHS a jsou dostupná pouze data z laboratoří. Bydliště je správně určeno na úrovni kraje a okresu, ale došlo k chybnému přiřazení osob ke konkrétní obci. Případy podle všeho patří do velkých měst, a drobné obce byly přiřazeny omylem. Dalším problémem může být přiřazení správného trvalého bydliště k dané obci u pacienta, který však v obci nepobývá (pouze je tam přihlášen k pobytu) a jeho diagnóza i léčba probíhá jinde. Správce i provozovatel ISIN děkují vedení obcí za zpětnou vazbu, neboť jinak takové chyby nelze odhalit. Publikování dat na úrovni obcí bylo vedeno snahou o bezbariérový informační servis – tato data jsou nyní ve spolupráci se správou základních registrů zpětně validována. Nejde o chyby velkého rozsahu, nicméně je nutné je dořešit. Pro starosty všech obcí je nově připravený nový internetový dashboard, který umožní rychlou zpětnou kontrolu správnosti.

Zobrazeno 1 až 10 z 11

Téma

Organizace

Počet výsledků