Počet výsledků: 28

Otevřít filtraci
Datová sada obsahuje týdenní přehled osob s prokázanou nákazou COVID-19 s rozdělením dle pořadí nákazy na prvoinfekce a opakované infekce (první, druhé a třetí/další reinfekce).
Datová sada obsahující počty potvrzených případů za posledních 7 a 14 dní za celou ČR včetně přepočtu na 100 000 obyvatel.
Datová sada obsahující počty potvrzených případů (včetně reinfekcí) za posledních 7 a 14 dní za kraje ČR včetně přepočtu na 100 000 obyvatel.
Datová sada obsahující počty potvrzených případů (včetně reinfekcí) za posledních 7 a 14 dní za okresy ČR včetně přepočtu na 100 000 obyvatel.
Datová sada posktuje řádková anonymizovaná data o případech infekce onemocnění COVID-19, včetně informací o očkování.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) vznikla datová sada přinášející informace o hospitalizačních případech akutní péče ve formě agregovaných dat hospitalizačních případů.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) vznikla datová sada přinášející informace o hospitalizačních případech akutní péče ve formě agregovaných dat hospitalizačních případů.
Každý řádek přehledu uvádí počty osob z pohledu nově potvrzených případů, opakovaně potvrzených případů (reinfekcí), potvrzených případů ve vztahu k nedokončenému očkování, dokončenému očkování a prodělané nákaze SARS-CoV-2, hospitalizaci a léčbě na jednotce intenzivní péče (JIP).
Datová sada obsahující denní přehled suspektních případů reinfekcí COVID-19, které jsou v souladu s doporučením ECDC určeny na základě nově pozitivního PCR testu s minimálním odstupem 60 dnů od předchozí potvrzené pozitivity a nejsou zahrnuty v souhrnném počtu potvrzených případů.

Zobrazeno 1 až 10 z 28

Téma

Organizace

Počet výsledků