Reprodukční zdraví: Novorozenci a péče na porodním sále

V rámci zveřejňování dat z Národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ) byla připravena datová sada, která přináší informace o novorozenci a jeho zdravotním stavu ve formě plně anonymizovaných primárních dat. Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje hodnotit dostupnost a využívání služeb/péče na porodním sále, jako jsou časné přiložení dítěte k prsu matky do 60 minut po narození, odložený podvaz pupečníku či bonding neboli skin to skin kontakt. S ohledem na povahu a dostupnost sledovaných charakteristik obsahuje data až od roku 2022 a zaměřuje se na živě narozené při vaginálním porodu. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o živě narozeném a péči, která mu byla poskytnuta na porodním sále, a umožňuje tak provádět podrobnou analýzu konkrétních charakteristik dítěte a jemu poskytnuté péče podle gestačního stáří. Datová sada má za cíl postihnout úzce vymezenou tematickou oblast a umožnit uživatelům vlastní analytické zpracování. Tato tematická datová sada je zcela samostatná, navzájem nepropojitelná. Sada vzniká v souladu s národní metodikou tvorby otevřených dat a je dostupná v národním katalogu.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Jitka Jírová
Dokumentace Zobrazit dokumentaci
Časové pokrytí 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
Klasifikace dle EuroVoc Neuvedeno
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
Reprodukční zdraví: Novorozenci a péče na porodním sále
CC BY 4.0 Jírová J., Komenda M., Pařízek A., Kacerovský M., Dvořák V., Ľubušký M., Jarkovský J., Pohlová R., Dušek L.
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje