protinádorová léčiva

Protinádorová léčiva nebo jen zkráceně „protinádorové léky“ jsou obecně jakákoli léčiva, které se používají při léčbě zhoubných nádorů. Existuje velké množství protinádorových léčiv, proto je odborníci třídí do různých skupin (například alkylační cytostatika, antimetabolity, checkpoint inhibitory, inhibitory kináz, inhibitory PARP, inhibitory přenosu signálu, inhibitory topoizomeráz, platinová cytostatika, taxany apod.). Nejsou to tedy zdaleka jen chemoterapeutika.

Viz také léčivo, protinádorová léčba.