inhibitory přenosu signálu

Inhibitory přenosu signálu jsou látky, které blokují proces přenosu signálu, tj. vzájemně navazující události na molekulární úrovni uvnitř buňky. Blokování přenosu signálu může ovlivnit mnoho funkcí buňky, včetně buněčného dělení a buněčné smrti, a mj. může zabíjet nádorové buňky. Některé inhibitory přenosu signálu se proto používají v protinádorové léčbě.

Viz také inhibitor, přenos signálu.