inhibitory kináz

Inhibitory kináz jsou látky, které blokují účinek kináz – enzymů, které buňkám v lidském těle pomáhají řídit důležité funkce, jako je buněčná signalizace, metabolismus, dělení a přežití. V některých typech nádorových buněk jsou některé kinázy aktivnější, a jejich zablokování může pomoci zabránit dalšímu růstu zhoubného nádoru. Inhibitory kináz mohou také blokovat růst nových krevních cév, které nádory potřebují ke svému růstu. Některé inhibitory kináz se proto používají v protinádorové léčbě. Příkladem inhibitorů kináz je regorafenib.

Viz také inhibitor.