checkpoint inhibitory

Checkpoint inhibitory, inhibitory kontrolních bodů imunitní reakce nebo jen zkráceně inhibitory kontrolních bodů či ICI (zkratka pochází z anglického názvu immune checkpoint inhibitors) jsou léky, které blokují proteiny označované jako kontrolní body, jenž jsou vytvářeny některými typy buněk imunitního systému (konkrétně T-lymfocyty), ale také některými nádorovými buňkami. Kontrolní body za normálních okolností pomáhají předcházet tomu, aby imunitní reakce byla příliš silná; někdy však mohou zabránit T-lymfocytům v zabíjení nádorových buněk. Pokud jsou kontrolní body zablokovány, mohou T-lymfocyty účinněji likvidovat nádorové buňky. Mezi příklady kontrolních bodů patří proteiny označované jako PD-1/PD-L1 a CTLA-4/B7-1/B7-2. Některé checkpoint inhibitory se používají v protinádorové léčbě.

Viz také inhibitor.