inhibitory PARP

Inhibitory PARP jsou léky, které se používají při léčbě některých typů zhoubných nádorů. Tyto léky blokují poly(ADP-ribóza)polymerázu (PARP)enzym, který pomáhá opravovat poškozenou DNA. Poškození DNA může být způsobeno mnoha příčinami, včetně expozice některým chemickým látkám, ionizujícímu záření apod. V rámci protinádorové léčby mohou inhibitory PARP zabránit nádorovým buňkám v opravách poškozené DNA, což způsobí jejich smrt. Inhibitory PARP jsou jedním z mnoha typů cílené protinádorové léčby. Příklady inhibitorů PARP jsou olaparib a niraparib.

Viz také inhibitor, PARP.