inhibitory topoizomeráz

Inhibitory topoizomeráz jsou látky, které blokují účinek topoizomeráz – enzymů, které cíleně „rozmotávají“ a zase spojují vlákna DNA a jsou nezbytné pro dělení a růst buněk. Blokování těchto enzymů může vést k záhubě nádorových buněk, proto jsou některé inhibitory topoizomeráz využívány jako cytostatika v protinádorové léčbě. Příkladem inhibitorů topoizomeráz je irinotekan.

Viz také inhibitor.