platinová cytostatika

Platinová cytostatika jsou chemoterapeutika používaná v protinádorové léčbě. Z chemického hlediska jsou to poměrně jednoduché látky, které obsahují platinu. Princip působení platinových cytostatik spočívá v jejich interakci s DNA, čímž brání dělení buněk. Příklady platinových cytostatik jsou cisplatina, karboplatina a oxaliplatina.

Viz také platina, cytostatika.