antimetabolity

Antimetabolity jsou látky, jenž se svou strukturou velmi podobají přirozeným látkám v biochemických reakcích, které probíhají v buňkách, ale jsou natolik odlišné, že narušují normální metabolismus (včetně dělení, ale i jiných funkcí) buněk. Toho lze s úspěchem využít při léčbě některých konkrétních typů onemocnění. Příkladem antimetabolitů jsou antagonisté kyseliny listové, fluorouracil, kapecitabin atd.

Viz také anti-, metabolit, protinádorová léčiva.