chemoterapeutika

Chemoterapeutika v obecném slova smyslu jsou léky, které zabíjejí původce konkrétního onemocnění (třeba i infekčního). Na rozdíl od antibiotik jsou chemoterapeutika čistě chemického původu.

V užším slova smyslu se však výraz „chemoterapeutika“ užívá v kontextu protinádorové léčby, kdy cílem těchto léků je zlikvidovat nádorové buňky.

Viz také chemoterapie.