taxany

Taxany jsou léky, které se používají v protinádorové léčbě. Řadí se mezi cytostatika a jejich název i chemická struktura jsou odvozeny od přírodních látek, které se nacházejí v tisu (latinsky Taxus). Příklady taxanů jsou docetaxel a paklitaxel.