tělesná hmotnost

Tělesná hmotnost (angl. body weight) je hmotnost lidského těla. Obvykle se udává v kilogramech (kg), pouze v anglosaských zemích (Velká Británie, USA apod.) se častěji používá libra (lb). Jedna libra se rovná přibližně 0,454 kg. Tělesná hmotnost je obvykle nejnižší krátce po narození. V první čtvrtině života se velmi rychle zvyšuje, v dospělosti obvykle zůstává na relativně stabilní hodnotě. Ve vyšším věku hmotnost často opět poněkud klesá, zvláště pokud člověk nevykonává dostatečné množství pohybové aktivity: v takovém případě atrofují (zakrní, zmenší se) svaly, což se projeví právě úbytkem hmotnosti.

Stále častějším problémem ve vyspělých zemích je nadváha a obezita.

Tabulka 1: Klasifikace tělesné hmotnosti podle BMI (upraveno podle WHO, 2000)
Klasifikace tělesné hmotnosti BMI Riziko vzniku přidružených onemocnění
podváha < 18,5 nízké
normální váha 18,5–24,9 průměrné
nadváha 25–29,9 mírně zvýšené
obezita 1. stupně 30–34,9 zvýšené
obezita 2. stupně 35–39,9 vysoké
obezita 3. stupně ≥ 40 velmi vysoké

Viz také index tělesné hmotnosti, podváha, normální váha, nadváha, obezita, tělesná výška, růstový graf: tělesná hmotnost, dívky, růstový graf: tělesná hmotnost, chlapci.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Obezita, nadváha a podváha