index tělesné hmotnosti

Index tělesné hmotnosti neboli body mass index (BMI) je číslo, které se používá jako orientační měřítko přiměřenosti vztahu tělesné hmotnosti a výšky. BMI se vypočítá vydělením tělesné hmotnosti v kilogramech druhou mocninou výšky v metrech:

BMI = tělesná hmotnost v kg / (výška v m)2

Například u člověka s výškou 170 cm a hmotností 70 kg se BMI vypočítá následovně:

BMI = 70 kg / (1,7 m × 1,7 m) = 24,2 kg/m2

Samotný BMI má však jen omezený význam, protože nevypovídá nic o tělesné stavbě člověka. Například sportovci s výrazně vyvinutým svalstvem mívají často vyšší než „normální“ BMI, přestože nemají nadváhu. Odchylky od „normální“ hodnoty BMI mívají i velmi vysocí nebo naopak velmi malí lidé.

Viz také podváha, normální váha, nadváha, obezita.