normální váha

Normální váha je tělesná hmotnost považovaná za „normální“, průměrnou nebo požadovanou. Podle definice Světové zdravotnické organizace má normální váhu člověk, jehož index tělesné hmotnosti (BMI) je v rozmezí 18,5–25.

Viz také podváha, nadváha, obezita.