podváha

Podváha je tělesná hmotnost nižší než „normální“, průměrná nebo požadovaná. Podle definice Světové zdravotnické organizace má podváhu dospělý člověk, jehož index tělesné hmotnosti (BMI) je nižší než 18,5.

Poznámka: Tato definice platí pro dospělou populaci. Pro děti a dospívající je potřeba používat speciálně upravený BMI pro tyto skupiny populace, který (na rozdíl od dospělých) zohledňuje i jejich věk a pohlaví. Bližší informace najdete v pojmech růstový graf: BMI, dívky a růstový graf: BMI, chlapci .

Viz také normální váha, nadváha, obezita.