podváha

Podváha je tělesná hmotnost nižší než „normální“, průměrná nebo požadovaná. Podle definice Světové zdravotnické organizace má podváhu člověk, jehož index tělesné hmotnosti (BMI) je nižší než 18,5.

Viz také normální váha, nadváha, obezita.