přidružené onemocnění

Pojmem přidružené onemocnění označují lékaři onemocnění, které se postupně vyvinulo v důsledku dřívějšího onemocnění, tzv. základního onemocnění.

Příklad: U pacienta s diabetickou retinopatií je základním onemocněním diabetes mellitus, přidruženým onemocněním je diabetická retinopatie.

Viz také základní onemocnění, souběžné onemocnění.