nadváha

Nadváha je stav, kdy v těle je více tuku, než je optimální pro dobrý zdravotní stav. Jako jednoduchý indikátor nadváhy se někdy používá index tělesné hmotnosti (BMI). Je však třeba si uvědomit, že hodnota (BMI) je jen číslo: samotný index například nijak nerozlišuje mezi svalovou tkání a tukovou tkání. Pouze výpočtem BMI tak mohou být do kategorie „nadváha“ neprávem řazeni i aktivní sportovci, jejichž hmotnost jde převážně na vrub aktivní svalové tkáni, zatímco tukové tkáně mají poskrovnu.

Související příspěvky: