nadváha

Nadváha je abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které představuje zdravotní riziko. Podle definice Světové zdravotnické organizace má nadváhu člověk, jehož index tělesné hmotnosti (BMI) přesahuje hodnotu 25.

Je však třeba si uvědomit, že hodnota BMI je jen číslo: samotný index například nijak nerozlišuje mezi svalovou tkání a tukovou tkání. Pouze výpočtem BMI tak mohou být do kategorie „nadváha“ neprávem řazeni i aktivní sportovci, jejichž hmotnost jde převážně na vrub aktivní svalové tkáni, zatímco tukové tkáně mají poskrovnu.

Viz také podváha, normální váha, obezita.