tělesná aktivita

Tělesná aktivita neboli pohybová aktivita je souhrnné označení pro sportovní, rekreační nebo pracovní činnosti, které vyžadují tělesnou zdatnost – tedy sílu, výkon, vytrvalost, rychlost, pružnost (flexibilitu), rozsah pohybu nebo obratnost.

Viz také úroveň tělesné aktivity.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Pohybová aktivita