atrofie

Atrofie je zakrnění či zmenšení části těla, orgánu nebo jiné tkáně, která byla předtím normálně vyvinutá. Při atrofii může dojít ke snížení počtu nebo velikosti buněk, které jsou součástí daného orgánu nebo jiné části těla, případně ke kombinaci obojího. Příčinou atrofie může být nedostatečná výživa, špatné prokrvení, přerušení nervu vedoucího do cílového orgánu, nepoužívání orgánu, nedostatek pohybové aktivity (zejm. u svalů) apod.

Odvozené sloveso je atrofovat.

Viz také hypertrofie, hyperplazie.