ion

Ion (někdy psáno i ve tvaru „iont“) je atom nebo molekula, která má kladný nebo záporný elektrický náboj:

  • kation = ion s kladným nábojem (+),
  • anion = ion se záporným nábojem (–).

Příklady látek, které se v lidském těle vyskytují ve formě iontů, jsou sodík (Na+), draslík (K+), vápník (Ca2+), hořčík (Mg2+), chlorid (Cl) či fosfát (PO43–). Tyto ionty pomáhají například:

Odvozené přídavné jméno je iontový.

Viz také kation, anion, elektrolyty.