nervy

Nervy jsou orgány periferního nervového systému, který se svou strukturou podobají elektrickým kabelům. Každý nerv se skládá z mnoha nervových vláken (axonů), které jsou uspořádány v rovnoběžných svazcích. Tyto svazky jsou vzájemně odděleny obalovým materiálem, který je tvořen pojivovou tkání.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz nerv.